Juridische informatie.

Disclaimer

Alhoewel de grootste zorg wordt gedragen omtrent de juistheid van de op deze website geplaatste informatie, kan meteenteringgang.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Meteenteringgang.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de aangeboden software. Alhoewel er getracht is de realiteit zo goed mogelijk te benaderen, kan het voorkomen dat de 3D-modellen danwel hun rijgedrag en/of geluiden afwijken van de realiteit. Aan het gebruik van deze software kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Deze software is freeware, en mag zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur niet in payware producten meegeleverd worden. Gratis repaints van Train Simulator Classic content zijn toegestaan, mits er, indien aanwezig, aan de eventueel in de handleiding genoemde voorwaarden voldaan wordt, en er geen originele KerAp bestanden overschreven worden. Alhoewel ik zelf toestemming heb het MSTS materieel te bewerken en te verspreiden, ben ik niet de oorspronkelijke auteur, waardoor ik ook niet in de positie ben toestemming voor repaints te verstrekken. Om deze reden zijn repaints van hier te downloaden MSTS content NIET toegestaan, met uitzondering van de RET Citadis (niet te verwarren met de HTM RegioCitadis). Van deze ben ik wel zelf de auteur. Van deze modellen zijn freeware repaints toegestaan vermits de originele readme meegeleverd wordt.

Meteenteringgang.nl is op geen enkele wijze verbonden aan het openbaar vervoerbedrijf de Rotterdamse Electrische Tram N.V. (RET) en/of haar dochtermaatschappijen.

Deze website kan verwijzingen en/of hyperlinks naar andere sites bevatten die buiten het domein van meteenteringgang.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers, en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van meteenteringgang.nl. Meteenteringgang.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud, juistheid, of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Meteenteringgang.nl geeft geen garantie, noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten, of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen, of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen, of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact opnemen met de beheerder van deze website via webmaster@meteenteringgang.nl of dit contactformulier.

Deze website bevat (zelfs in deze disclaimer) een redelijke hoeveelheid inhoud van de oude retmetro.nl website, welke overigens op geen enkele wijze verbonden is aan de huidige website op dat adres, zoals informatie, tekst, en afbeeldingen. Voor het bewerken/updaten en verspreiden van het MSTS materieel is een aantal jaar geleden nog nadrukkelijke toestemming verkregen, maar gezien het contact met het team achter de oude retmetro website inmiddels verloren is gegaan, is het helaas niet gelukt contact te krijgen met een oud teamlid om toestemming te vragen voor het aanbieden van overige door hen geproduceerde MSTS inhoud. Gezien het contact in het verleden, is redelijkerwijs aangenomen dat hier geen problemen mee zijn, maar mocht u onverhoopt toch de rechthebbende(n) zijn van enig hier te downloaden materiaal, en het niet eens zijn met gebruik op deze website, neem dan a.u.b. contact op via webmaster@meteenteringgang.nl of dit contactformulier zodat desbetreffend materiaal zo snel mogelijk verwijderd kan worden.